Prečo zateplovať - BAREX STAV spol. s r.o. pôsobí na trhu stavebných prác od roku 2003 - zateplovanie , rekonštrukcie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PREČO ZATEPLOVAŤ :

Komplexná obnova bytového domu je najefektívnejšia cesta ako ušetriť nemalé peniaze na vykurovaní. Návratnosť investície vynaloženej na komplexnú obnovu bytového domu sa pozitívne skracuje najmä pri neustále sa zvyšujúcich cenách za energie.

VÝHODY  KOMLEXNEJ OBNOVY BYTOVÉHO DOMU:

Požiarna bezpečnosť

Akustická bezpečnosť

Statická bezpečnosť
Zastavenie degradácie konštrukcií
Zníženie namáhania konštrukcií znížením výkyvov teplôt

Tepelná ochrana
Zvýšenie pohody v
Zníženie prehrievania bytov v období
Hygiena a
Odstránenie hygienických nedostatkov - plesne
Zamedzenie zatekania
Zníženie výskytu škodlivých látok nepriaznivo pôsobiacich na človeka
Predĺženie životnosti

Architektonický vzhľad
Zvýšenie trhovej hodnoty bytov
Nový, čistý vzhľad prispieva kému zdraviu
Humanizácia sídlisk
Zníženie energetickej náročnosti
Zníženie spotreby energie na vykurovanie o
50 %


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky