BAREX STAV spol. s r.o. pôsobí na trhu stavebných prác od roku 2003 - zateplovanie , rekonštrukcie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Na úvod nám dovoľte, aby sme v krátkosti predstavili našu firmu.

Firma BAREX STAV spol. s pôsobí na trhu stavebných prác od roku 2003. Do dnešných dní sa podieľala na realizácii mnohých investičných,štrukčných a zatepľovacích akcií prevažne v Bratislave aápadoslovenskom kraji.  

            

PONUKA :

Stavby na kľúč
Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie strešného plášťa hydroizolačná fólia
Zateplenie strešného plášťa falcovanou krytinou s nízkym krovom
Zateplenie stropov nad suterénom
Výmena okien, dverí, copilitov  - plastové a hliníkové
Výmena bleskozvodov, revízie
Výmena oceľových konštrukcií
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Príprava podkladov a  žiadoti pre získanie úveru zo ŠFRB
Úver zčných bánk, sporiteľní
Prvá Stavebná Sporiteľňa
Rekonštrukcia   rozvodov  včkách bytov
Rekonštrukcie budov
Antigrafitový náter / ochrana proti sprejerom /
Iné stavebné práce a úpravy

V období sa naša spoločnosť zaoberá aj komplexnou obnovou bytových domov.


KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU :

V prvom rade je dôležité kvalitne spracovaný projekt samotnej realizácie obnovy bytového domu. Ak  máme spracovaný takýto projekt a podľa uvedeného projektu aj zhotovenú realizáciu, dôjde k výraznej úspore energie a tým aj k pozitívnemu zaradeniu budovy do energetickej triedy a k šetreniu finančných prostriedkov a tepelnej pohode v bytovom dome.Novinky

Do kolonky referencie pribudli fotky a katalóg

Spoločnosť sa ďalej zaoberá

Naša spoločnosť vie ponúknuť aj výhodné úvery cez PSS.
Zabezpečíme pre Vás podklady na podanie Š F R B ( Štátny fond rozvoja bývania).

Partneri :
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky